Mistoqsija u Tweġiba 05

staqsi

Minn Olvin Vella

F’karta tal-eżami nkiteb: “meta t-temp fl-Antartiku jkun saħan, it-tfal tagħna [i.e. tal-pingwini] jkunu kibru biżżejjed biex irressquhom lejn l-ilma”. Niktbuha <rressquhom>?

Nistgħu niktbuha għax ir-regola tippermettilek: “Ittra konsonanti sew fil-bidu, sew fin-nofs, kemm fit-tarf tal-kelma, meta tinħass bħal dik li tmiss magħha, tista’ titfisser u tinkiteb bħalha kemm-il darba ma tkunx waħda mill-konsonanti ta’ għerq il-kelma.” (Tagħrif, It-Tieni Taqsima, nru 45)

Mela, skont din ir-regola, nistgħu niktbu pari bħal dawn li ġejjin:

<inmur> , <immur>

<inrodd>, <irrodd>

<inlum>, <illum>

<inressaq>, <irressaq>

Madankollu aktarx naqblu li <mmur> hija aktar popolari minn <inmur>, filwaqt li <inressaq> hija aktar popolari minn <irressaq>.

Li forma hija iktar popolari minn oħra ma jfissirx li hija t-tajba u l-oħra l-ħażina.