Mistoqsija u Tweġiba 04

staqsiMinn Olvin Vella

Niftakar li, qabel, <ħamest iżwiemel> kienu jimmarkawhielna ħażina. Imma llum fl-eżamijiet issib min jaċċettaha. X’għandna nagħmlu fil-klassi?

F’xi kotba tal-grammatika antiki nsibu r-regola li numri bħal <erba’> u <ħames> jieħdu t-Te Marbuta quddiem in-nomi li għandhom sillaba waħda. Hekk, quddiem il-kliem <fniek> u <tfal> irridu niktbu <erbat ifniek> u <ħamest itfal>.

Imma aħna lkoll smajna ’l min lit-Te Marbuta jżidha quddiem nomi li għandhom żewġ sillabi wkoll, bħal <kmamar> u <żwiemel>. Fil-fatt, tista’ tgħid: <erbat ikmamar> u <erba’ kmamar>; <ħamest iżwiemel> u <ħames żwiemel>.

F’każ bħal dan, meta regola grammatikali ma tibqax valida għax tinkiser mill-kelliema tal-lingwa standard, u l-ksur tagħha ma jfantasx il-kelliema, ir-regola trid tinbidel anki fil-kotba.

L-għalliema jagħmlu sew jekk jirrispettaw it-taħdit standard u f’dal-każ jaċċettaw iż-żewġ forom <ħamest iżwiemel> u <ħames żwiemel>.