Mistoqsija u Tweġiba 03

Minn Olvin Vella

staqsiIt-titlu <il-Kunsill Malti għall-iSport> miktub sew?

Le. Veru li għandna regola li titlobna niktbu <l-iSprite>, <l-iStergene>… imma din ir-regola titlobna nħarsu l-marki tad-ditti biss. (Żieda, Ċ 11 (ċ))

Fil-każ ta’ dan it-titlu, għandna niktbu: <il-Kunsill Malti għall-Isport>, bħalma niktbu ismijiet proprji oħra, ngħidu aħna, <l-Imdina> u <l-Imsida>.