Il-Forum Mare Nostrum

L-Akkademja tal-Malti se tospita f’Malta s-seba’ edizzjoni tal-Forum Mare Nostrum, organizzat mill-Kunsill tal-Awturi Ewropej (EWC). Dan se jsir il-Ħamis, 11 ta’ April, mit-8.30am sat-3.30pm fil-Lukanda Grand Hotel Excelsior, il-Furjana.

Għal tagħrif ieħor fuq il-Forum, inkluż għall-mistednin li se jippreżentaw it-temi letterarji tagħhom, ara din l-istqarrija għax-xandir.

Tista’ tara wkoll il-programm tal-Forum minn hawn.