Proġett tal-Malti ma’ Heritage Malta

Il-Palazz-tal-InkwiziturId-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San Ġorġ Preca flimkien ma’ Heritage Malta ħadmu fuq attivitajiet b’rabta mal-Proġett tal-Malti tal-Ewwel Sena tas-Sekondarja. L-istudenti kellhom programm varjat li sar fil-Palazz tal-Inkwiżitur u fih semgħu, raw u pparteċipaw b’mod sħiħ f’għadd ta’ attivitajiet b’temi varji. Il-ħsieb hu li mis-sena d-dieħla dawn l-attivitajiet ikunu qed jilħqu aktar kulleġġi.

Aqra dan ir-rapport għal aktar dettall.