Il-litteriżmu fis-snin bikrija

Il-Kitba u l-Qari għall-Ewwel 3 Snin tal-Primarja (Preżentazzjoni) 
litterizmu