Lista ta’ rumanzi bil-Malti b’rabta mas-Sillabu l-ġdid tas-Seba’ Sena

It-Taqsima tal-Malti tad-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar qed toħroġ din il-lista approvata ta’ rumanzi bil-Malti ta’ avventura u bi sfond storiku. Minn din il-lista għandhom jintgħażlu l-kotba tal-qari skont il-ħiliet u l-abbiltajiet tal-istudenti fir-rotot rispettivi.
Dawn il-kotba għandhom jintużaw biex jintlaħqu l-miri stabbiliti għal-Letteratura fil-Kisbiet mit-Tagħlim għal-livell 7. Ir-rumanzi jridu jintgħażlu minn din il-lista ta’ kotba approvati.
Din il-lista se tkun aġġornata minn żmien għal żmien. Dawk l-għalliema li jkollhom suġġerimenti ta’ kotba biex jiġu inklużi fil-lista li jmiss għandhom jgħadduhom lill-Kap tad-Dipartiment tal-Kulleġġ jew lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti.