Lista ta’ kliem f’ordni alfabetika

Listi ta kliem

Qed intellgħu lista ta’ kliem f’ordni alfabetika li tista’ tintuża mill-għalliema tas-snin bikrin waqt it-taħriġ li jagħmlu għall-għarfien tal-ewwel ittra fi kliem. Kull kelma fiha l-istampa marbuta magħha. Din ir-riżorsa tista’ tintuża wkoll mal-istudenti li għadhom qed jitgħallmu l-Malti biex iwessgħu l-vokabularju tagħhom.

Nirringrazzjaw lill-għalliema, is-Sa Josette Baldacchino, li għamlitlna din ir-riżorsa li żgur se ssibuha tant utli mat-tfal tagħkom.

Din il-lista tistgħu ssibuha fit-taqsima tal-kinder, u tal-ewwel tliet snin tal-primarja.