Lingwaġġ Matematiku, Xjentifiku u Teknoloġiku – Riżorsi tat-Taħdit, Kitba, Smigħ u Qari għas-sitt sena tal-Primarja

Preżentazzjonijiet u karti tat-taħriġ li jolqtu l-kisbiet:

Qari – K4 Nislet minn dak li naqra l-punti ewlenin billi nidentifika l-kliem, il-frażijiet u s-sentenzi l-aktar importanti.

Qari – K9 Naqra u nifhem testi matematiċi, xjentifiċi u teknoloġiċi li nuża fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum bħal enċiklopediji, fuljetti, siti elettroniċi, u l-bqija.

Smigħ – K5 Nisma’ u nifhem il-lingwaġġ matematiku, xjentifiku u teknoloġiku li nuża fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum meta nirreferi għan-numri, il-forom, il-kejl, il-piż, l-elementi, il-boxxla, iż-żmien u l-ħin.

Kitba – K6 Nikteb tajjeb testi rriċerkati bejn 100-150 kelma, fuq temi li jinkludu lingwaġġ matematiku/xjentifiku/teknoloġiku bħan-numri, il-forom, il-kejl, il-piż, l-elementi, il-boxxla, iż-żmien u l-ħin.

Taħdit – K10 Inħaddem lingwaġġ matematiku, xjentifiku u teknoloġiku fit-taħdit tiegħi ta’ kuljum meta nirreferi għan-numri, il-forom, il-kejl, il-piż, l-elementi, il-boxxla, iż-żmien u l-ħin.

Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.