Aktar laqgħat mal-għalliema

Fid-29 ta’ April iltqajna mal-għalliema kollha tal-primarja ta’ Ħaż-Żabbar (A u B). Fit-12 ta’ Mejju ltqajna mal-għalliema kollha tal-iskola sekondarja tas-subien ta’ Ħal Kirkop.

Ħajr lis-Sur Olvin Vella u lill-Professur Manwel Mifsud li qed jgħinuna f’dawn it-taħditiet fuq l-ilsien Malti. Aħna ninsabu kuntenti bil-kummenti sbieħ li qed nirċievu fuq id-deċiżjonijiet li ħa l-Kunsill tal-Malti fuq l-ortografija.

Dan kollu jawgura tajjeb għall-ġejjieni ta’ lsienna u jalla nkomplu naħdmu flimkien biex il-lingwa Maltija tibqa’ tissaħħaħ mal-ġenerazzjonijiet li telgħin.