Mistoqsijiet fuq l-Ortografija Maltija 2

Fuq talba tal-għalliema, l-Akkademja tal-Malti flimkien mal-uffiċjali edukattivi tal-Malti David Agius Muscat, George Mifsud u David Muscat, bil-kollaborazzjoni tal-kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti tal-Iskejjel tal-Knisja, Phyllis Debono u Claire Zerafa, se jorganizzaw sessjoni oħra ta’ tweġib ta’ mistoqsijiet dwar problemi pendenti fuq l-ortografija tal-Malti.

Din se ssir fit-18 ta’ Mejju 2012, mill-5.30 sas-7.00 ta’ filgħaxija fiċ-Ċentru tal-Kurrikulu, Triq Sarria, il-Furjana, u se titmexxa mis-Sur Carmel Azzopardi.

L-għalliema tal-primarja u s-sekondarja mħeġġin jattendu u jistaqsu fuq l-ortografija Maltija. Napprezzaw ħafna jekk il-mistoqsijiet jintbagħtu minn qabel lis-Sur Azzopardi f’dan l-indirizz ħalli jkun jista’ jitkellem dwarhom dakinhar tat-taħdita. L-għalliema jistgħu jistaqsuh xi mistoqsijiet dak il-ħin ukoll. Is-Sur Carmel Azzopardi huwa l-President tal-Akkademja tal-Malti u kien għalliem tal-Malti għal ħafna snin. Huwa kittieb u jispeċjalizza fl-ortografija Maltija.

L-ewwel sessjoni saret fis-27 ta' April 2012

Kulħadd huwa mistieden jattendi u l-attendenza hija bla ħlas.

Ara wkoll it-tagħrif fuq din l-attività mill-paġna taċ-ċirkularijiet (Ċirkulari 98/2012). Għal tagħrif ieħor u għal aħbarijiet oħra dwar il-lingwa Maltija, tista’ tidħol f’dawn is-siti wkoll:

Il-blogg għall-għalliema tal-Malti tas-sekondarja fl-iskejjel tal-Knisja

L-Akkademja tal-Malti