L-Użu tad-Dizzjunarju u l-Ordni Alfabetika (Ir-4 Sena – Qari: K7)

Pakkett ta’ riżorsi li jgħin lit-tfal jużaw id-dizzjunarju billi jimxu mal-ordni alfabetika u mill-ewwel ittra jaslu għal kliem li jkunu qed ifittxu t-tifsir tiegħu u hekk jitgħallmu xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad u kif jinqara kif mitlub fil-ħila tal-qari tar-Raba’ Sena tal-Primarja. (K7) Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.