L-Assessjar Kontinwu tat-8 Sena tal-Malti u tal-Malti bħala Lingwa Barranija

Fis-sit malti.skola.edu.mt, l-għalliema jistgħu jsibu d-dokumenti relatati mal-Kriterji tal-Assessjar li mis-sena skolastika 2019-2020 se jkun implimentat fit-8 sena tal-Medja. 

Fil-paġni Sillabi l-Ġodda hemm ukoll is-sillabi l-ġodda mibnija fuq il-Kisbiet mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti għat-8 sena (Medja) flimkien ma’ dokumenti oħra relatati.

Min ikollu xi diffikultà jew jixtieq aktar informazzjoni dwar dawn id-dokumenti u l-implimentazzjoni tagħhom jista’ jkellem lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti permezz tat-telefown jew b’ittra elettronika

Il-Kriterji tal-Assessjar – It-8 Sena (Medja)

 

Il-Kriterji tal-Assessjar – It-8 Sena (Medja) – Kompetenzi Ewlenin


Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali. 


Termini Letterarji

Din il‑lista tindika t‑termini letterarji li l‑istudenti huma mistennija jkunu jafu meta jersqu għall‑Assessjar Kontinwu u għall-eżami. It‑termini qed jitqassmu fuq is‑snin kollha tas‑sekondarja għal skop ta’ assessjar u biex l‑istudenti jkunu jafu liema termini jistgħu jiġu mistoqsija fuqhom .


Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 1

 

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 2

 

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 3

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.