L-Aċċent Grafiku – Riżorsi għall-Ħames Sena tal-Primarja

Riżorsi li jinkludu preżentazzjoni informattiva kif ukoll taħriġ dwar l-Aċċent Grafiku.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.