Kwestjonarju fuq is-Sillabu tal-Ewwel Sena Sekondarja (Kompetenzi Ewlenin)

Il-Kapijiet tal-Iskejjel huma ġentilment mitluba jgħaddu din iċ-ċirkulari u dan il-kwestjonarju lill-għalliema tal-Malti li jgħallmu lill-istudenti tal-Ewwel Sena tas-Sekondarja li qed isegwu l-Programm tal-Kompetenzi Ewlenin (Livelli 4 u 5).

L-għalliema huma mħeġġa jimlew il-kwestjonarju u jibagħtuh lis-Sur David Muscat, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti bil-posta f’dan l-indirizz:

Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Kamra 16
Triq Sarria
Il-Furjana FRN 1460

Jistgħu jibagħtuh ukoll bil-posta elettronika f’dan l-indirizz.

Il-kwestjonarji mimlija u xi suġġerimenti oħra għandhom jintbagħtu sal-Erbgħa, 3 ta’ Lulju 2013.