Kotba ġodda għat-tagħlim tal-Malti

Sejħa għal kotba ġodda tal-lingwa Maltija għat-3 u r-4 Sena tal-Primarja

Id-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni ħareġ avviż fil-Gazzetta tal-Gvern (tal-14 ta’ Mejju 2010, nru 18,593, p. 4185) għal sottomissjoni ta’ kotba tal-lingwa Maltija tat-3 u tar-4 Sena tal-Primarja. Is-sejħa tagħlaq il-Ħamis, it-3 ta’ Ġunju 2010. 

Kotba ġodda tal-lingwa Maltija għall-5 u s-6 Sena tal-Primarja

Mis-sena skolastika li jmiss (Settembru 2010) il-klassijiet tal-5 u s-6 Sena tal-Primarja se jkunu qed jużaw dawn il-kotba:

Stilel 5 u Kalejdoskopju 5 għall-5 Sena

Stilel 6 u Kalejdoskopju 6 għas-6 Sena

Il-proċess kollu biex jintgħażlu l-kotba ħa sena. Fl-14 ta’ April 2009 deher l-avviż fil-Gazzetta tal-Gvern (nru 18,403) bl-isem “Sejħa għal Sottomissjoni ta’ Kotba għall-Kors tal-Lingwa Maltija għall-5 u s-6 Sena – Livell Primarju”. Il-kotba daħlu sat-28 ta’ dak ix-xahar stess u sadattant id-Direttorat ħatar bord ta’ esperti biex jagħżlu l-kotba. Dan il-bord kien magħmul minn għalliema fl-università u minn għalliema tal-5 u tas-6 Sena tal-primarja, immexxi minn uffiċjal fid-Direttorat. Il-bord fassal ċekkjatura biex jevalwa l-kotba u ltaqa’ tmintax-il darba.

Dawn il-kotba l-ġodda li se jidħlu fil-klassijiet tagħna se jkunu qed jieħdu post il-kotba Noli Noli (1, 2) u Nimxu Flimkien (9-12).

Għaldaqstant, b’sodisfazzjon, fil-klassijiet tal-primarja l-ilsien Malti qed nagħtuh nifs ġdid b’kotba ġodda li huma aktar attwali maż-żminijiet tal-lum u mat-tfal tagħna. Grazzi lil kull min ta sehmu fil-bord u nirringrazzja wkoll lill-pubblikaturi kollha li qed joffru lit-tfal tagħna riżorsi edukattivi sbieħ u ta’ kwalità tajba ħafna.

Nota: L-għalliema huma mitluba jgħarrfu lill-istudenti tagħhom biex ma jiktbux fuq dawn il-kotba. Dawn jinġabru fl-aħħar tas-sena skolastika biex jerġgħu jitqassmu fis-snin ta’ wara. Ara din iċ-ċirkulari dwar dan.