Korsijiet ta’ Aġġornament Volontarju fil-Malti għas-sena skolastika 2015-2016

It-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu bi sħab mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għal darb’oħra ser jorganizzaw sensiela ta’ korsijiet volontarji għall-għalliema, l-LSAs, il-KGAs, l-edukaturi, il-ġenituri u l-pubbliku. Dawn il-korsijiet huma maħsuba kemm għal dawk li jħossu l-ħtieġa li jitgħallmu l-Malti u/jew isaħħu l-għarfien tagħhom fil-Malti, kif ukoll għal dawk li jridu jidħlu aktar fil-fond fl-għarfien tal-istrutturi lingwistiċi tiegħu.
Il-korsijiet se jsiru bejn Frar u Mejju 2016 u jieħdu sitt ġimgħat, b’lezzjoni ta’ sagħtejn, darba fil-ġimgħa. Barra l-parti teoretika jkun hemm ukoll ħidma prattika. Tagħrif dwar iIl-korsijiet offruti, flimkien ma’ deskrizzjoni qasira tagħhom, jinsabu fl-aħħar DCM 024 – Korsijiet ta’ Aġġornament Volontarju fil-Malti għas-sena skolastika 2015-2016
Dawk kollha li jixtiequ jattendu, inkluż dawk li kienu diġà nkitbu għal xi kors is-sena l-oħra, għandhom jibagħtu ittra elettronika jew postali b’isimhom u kunjomhom, in-numru tal-identità, l-indirizz postali, in-numru tat-telefown/mowbajl, l-iskola fejn jgħallmu u liema kors jixtiequ jattendu. Din l-informazzjoni għandha tintbagħat lis-Sur John Farrugia fl-indirizz john.b.farrugia@gov.mt jew iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joe Abela Scolaro, il-Ħamrun, ĦMR 1304 sa nhar il-Ġimgħa, 29 ta’ Jannar 2016.
Min ikun irid aktar informazzjoni jista’ jikkuntattja lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq wieħed minn dawn in-numri 25982914, 25982905 jew 25982907.
Il-korsijiet huma bla ħlas u jingħażlu l-ewwel tletin li japplikaw għal kull kors.
Min jattendi l-laqgħat kollha jingħata ċertifikat uffiċjali mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.