Kors fuq it-tagħlim tal-Malti lill-barranin

avvizNhar il-Ġimgħa, 13 ta’ Frar 2015, se jsir kors dwar it-tagħlim tal-Malti lil studenti barranin. Kull skola Medja u Sekondarja hi mitluba tibgħat għalliem wieħed jew waħda, li preferibbilment qed j/tgħallem il-Malti lill-barranin.

Fil-kors se jkun hemm sessjonijiet teoretiċi u oħrajn prattiċi.

Tagħrif ieħor fuq il-kors u l-applikazzjonijiet issibu minn din iċ-ċirkulari.