Kors fil-Kitba bil-Malti – Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti

Hand with red pen proofreading by laptopIx-xahar id-dieħel (Frar 2016) id-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti se jiftħu l-ħdax-il kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti u għax-Xhieda ta’ Għarfien (warrant) mill-Kunsill tal-Malti. Il-kors, minbarra li se jiftaħ f’Malta, qed jerġa’ jkun offrut ukoll f’Għawdex.
Dan huwa kors universitarju ta’ sena, part-time, maħsub għal kull min juża l-Malti f’xogħlu jew jixtieq itejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti. Il-kors diġà temmewh b’suċċess għadd ġmielu ta’ għalliema, segretarji u skrivani tal-iskejjel u l-kulleġġi, impjegati u voluntiera tal-parroċċi, il-kunsilli lokali u ta’ diversi għaqdiet f’Malta u Għawdex. Il-kors imfittex ħafna mill-impjegati tas-Servizz Pubbliku u l-Privat.
Għal aktar tagħrif ara ċ-ċirkulari: DCM 016/2016 jew il-ktejjeb fuq il-kors mis-sit tal-Universita’ ta’ Malta.