Kliem li jibda bl-i etimoloġika

Riżorsi biex jgħinu lit-tfal fl-ortografija meta jiġu biex jiktbu kliem li jibda bil-vokali i. Inwaqqgħuha l-vokali i li tkun fil-bidu tal-kelma meta tkun fejn kelma li tispiċċa b’vokali jew le? Din il-mistoqsija titwieġeb permezz ta’ żewġ kartelluni b’lista ta’ kliem li jibda bil-vokali i u preżentazzjoni.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

L-I Etimologika