Doreen Galea f’Jum Dun Karm

Fit-18 ta’ Ottubru 2012,  id-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku flimkien mal-Kumitat Festi Nazzjonali organizza l-attività annwali ta’ Jum Dun Karm.

Dakinhar tkellmu d-Direttur tal-Kurrikulu u t-Tagħlim Elettroniku, is-Sur Sandro Spiteri, u l-Onor. Clyde Puli, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ u l-Isport.

Studenti minn skejjel differenti qraw xi poeżiji tal-Poeta. Din is-sena stajna ngawdu wkoll il-leħen sabiħ tal-kantanta magħrufa Doreen Galea li kantat xi poeżiji oħra ta’ Dun Karm. L-attività tmexxiet minn Abijel Dingli, Kap tad-Dipartiment tal-Malti.

Dawn huma xi ritratti minn Jum Dun Karm 2012.