In-Negattiv – Riżorsi tal-Grammatika għall-5 Sena tal-Primarja

Pakkett ta’ riżorsi dwar in-negattiv għall-ħames sena tal-primarja. Dawn jinkludu preżentazzjoni informattiva kif ukoll taħriġ. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.