Il-Premju Frans Sammut

Premju Frans SammutId-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol bi pjaċir iħabbar ir-rebbieħa ta’ Kategorija B (Skejjel) tal-Premju Frans Sammut; il-premju li minn din is-sena beda jingħata lil dawk l-entitajiet u l-iskejjel li juru li fil-ħidma tagħhom ta’ kuljum qegħdin jagħmlu użu tajjeb mill-ilsien Malti.

Ir-rebbieħa huma:
L-ewwel – l-Iskola Sekondarja ta’ Pembroke, tal-Kulleġġ Santa Klara
It-tieni – l-Iskola Primarja tas-Siġġiewi, tal-Kulleġġ San Injazju
It-tielet – il-Kulleġġ Savio ta’ Ħad-Dingli.

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu filwaqt li jifraħ lill-iskejjel imsemmija hawn fuq u lill-iskejjel l-oħra li pparteċipaw fil-konkors ta’ din is-sena, iħeġġeġ lill-iskejjel primarji, sekondarji u postsekondarji tal-istat, il-Knisja u indipendenti biex fil-komunikazzjoni bil-fomm u bil-kitba li jagħmlu fil-ħajja ta’ kuljum, minbarra lingwi oħra, jużaw fuq kollox il-lingwa Maltija u jużawha b’mod tajjeb.

Dawk l-iskejjel li jużaw il-Malti tajjeb fir-rutina ta’ kuljum, ngħidu aħna, fiċ-ċirkolarijiet li joħorġu, is-sinjali u t-tabelli li jagħmlu fl-iskola, fis-sit elettroniku u r-rivista tagħhom, fil-laqgħat u l-attivitajiet soċjokulturali li jagħmlu għall-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri (bħal Jum il-Premjazzjoni) ikunu jistgħu jiġu nnominati għall-Premju Frans Sammut tas-sena 2015. In-nominazzjonijiet jiftħu fil-bidu tas-sena li ġejja, 2015.