Ċerimonja tal-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut 2015

Premju F Sammut 2015Il-Premju Frans Sammut jingħata bħala rikonoxximent lil individwi u/jew iskejjel li jaħdmu biex jissaħħaħ, jixtered u jitjieb l-użu tal-Malti fl-iskejjel, fost l-istudenti, l-edukaturi u l-ġenituri.

Dawk l-iskejjel li jużaw il-Malti tajjeb fir-rutina ta’ kuljum, ngħidu aħna, fiċ-ċirkolarijiet, is-sinjali u t-tabelli tal-iskola, fis-sit elettroniku u r-rivista tagħhom, fil-laqgħat u l-attivitajiet soċjokulturali li jagħmlu (bħal Jum il-Premjazzjoni) u f’attivitajiet u ċirkostanzi oħrajn jistgħu japplikaw jew jiġu nnominati.

L-ittra ta’ applikazzjoni jew nomina, bil-lista tal-attivitajiet li għamlet l-iskola jew il-persuna u kull materjal utli li jsostni n-nomina, għandha tintbagħat lis-Sa Josephine Borg – josephine.d.borg@gov.mt jew inkella bil-posta fl-indirizz – L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana VLT 2000 sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Novembru 2015.

Għall-Premju l-iskejjel jistgħu jinnominaw kemm persuni individwali (Kategorija A) kif ukoll l- iskola tagħhom (Kategorija Ċ). L-ewwel premju huwa ta’ €1,500, it-tieni ta’ €1,000 u t-tielet ta’ €500.

Ikklikkja hawn biex tara r-Regoli u l-Linji Gwida.