Il-Mamma u l-Għerq – Riżorsi għar-Raba’ Sena tal-Primarja

Riżorsi li jgħallmu lit-tfal jidentifikaw il-kliem li hu magħmul mill-istess konsonanti kif mitlub fil-ħila tal-metalingwa. (Morfoloġija – Il-Mamma u l-Għerq)

Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.