Il-Konsonanti Rotob u Qawwija – Riżorsi għar-Raba’ Sena

Il-Konsonanti Qawwija u Rotob (L-assimilazzjoni) – Riżorsi tal-Grammatika għar-4 Sena tal-Primarja.  Pakkett ta’ riżorsi li jinkludu preżentazzjoni u riżorsi interattivi.  Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.