Il-Kitba ta’ Kepxin fil-Komiks – Riżorsi tal-Ħames Sena (Primarja)

Riżorsi għall-Ħames Sena tal-Primarja b’rabta mal-kisba K4 tal-Qari fejn l-istudenti jitgħallmu dwar il-karatteristiċi ewlenin tal-komiks u kif għandhom jiktbu kepxins f’din it-tip ta’ kitba. Dawn ir-riżorsi jinkludu dokument ta’ informazzjoni għall-għalliema, preżentazzjonijiet u karti tat-taħriġ. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.