Il-Farfett – Filmat animat għas-Snin Bikrin

Il-Farfett‘, kantastorja animata minn ‘Għanjiet it-tfal’, kliem u mużika ta’ Mary Ann Zammit, mużika ta’ animazzjoni ta’ Matthew Grima Connell/Mattu, arranġament mużikali u reġistrar ta’ Augusto Cardinali, kantata minn Mariele Zammit u produzzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Il-Kinder

L-Ewwel Sena Primarja