Id-Diminuttiv ta’ kliem imnissel mir-Rumanz

Riżorsi għall-istudenti tad-Disa’ Sena dwar id-Diminuttiv ta’ kliem imnissel mir-Rumanz imħejjija mis-Sur G. Curmi.