Attivitajiet marbuta mal-Filmati tad-Denfil: Il-Ħames Sena

Il-Fenek u l-Fekruna

Kisbiet: Kitba 2, 8 u 12

Attività tal-kitba: Messaġġ lill-Fekruna

 

Pippu u Miki

Kisbiet: Kitba 2, 9, 12

Attività tal-Kitba: Ittra lil Pippu

Kisbiet: Kitba 2, 8, 12

Attività tal-Kitba: Messaġġ lil Miki

 

Ix-Xemx u r-Riħ

Kisbiet: Kitba 2, 3, 7, 12

Attività tal-Kitba u t-Taħdit: Varjazzjoni fil-Ħrafa

 

Il-Qattus u l-Ġrieden

Kisba: Qari 2

Attività tal-Qari: Fehim mill-Qari – Il-Qattus u l-Ġrieden

 

Tweġiba f’Waqtha!

Kisba: Qari 10

Attività tal-Qari: Irreċta l-Istorja (Dokument għall-Għalliema)

 

Iċ-Ċawla u l-Volpi


 

Kisbiet: Kitba 2, 3, 7, 12

Attività tat-Taħdit: Kompli l-Istorja (Dokument għall-Għalliema)

 

Kelma b’Oħra

Kisba: Taħdit 1

Attività tat-Taħdit: Kelma b’oħra (Dokument għall-Għalliema)

 

Is-Siġra tal-Milied

Kisbiet: Smigħ 10, 11, 12
              Taħdit 1

Attività tal-Kitba: Punti għad-Diskussjoni (Dokument għall-Għalliema)

It-Tliet Ġganti Kbar

Kisbiet: Qari 2

Attività tal-Qari: Fehim mill-Qari