Riżorsi tal-Ħiliet Bażiċi

Għeżież għalliema tal-ħiliet bażiċi,

Wara r-rispons li tajtuna fil-korsijiet ta’ taħriġ għall-għalliema tal-ħiliet bażiċi tas-sekondarja li saru fi Frar u Marzu 2012, f’Malta u Għawdex, kull xahar se nibdew intellgħu għadd ta’ riżorsi fit-Taqsima tal-Ħiliet Bażiċi ta’ dan is-sit, biex tinqdew bihom fil-lezzjonijiet tagħkom.

L-ewwel tliet riżorsi huma:

a) l-ittri żgħar tal-alfabett
b) l-ittri kbar tal-alfabett
ċ) lista ta’ kliem ewlieni

Dawn l-ittri u l-kliem jistgħu jiċċekknu u jitkabbru skont il-ħtieġa, u jitqasqsu f’kartini jew leħħiet skont il-miri tat-tagħlim tal-lezzjoni, u l-għadd ta’ studenti u l-ħtiġijiet individwali tagħhom. L-ittri jistgħu jintużaw biex l-istudenti jgħaqqduhom f’sillabi, jekk l-għalliem/a jkun qed juża l-metodu tal-ispellija, jew biex l-istudenti jgħaqqduhom ħoss, ħoss (ittra, ittra) fi kliem ħafif, monosillabiku u l-bqija, jekk l-għalliem/a jkun qed jinqeda bil-metodu fonetiku. Il-kliem jista’ jintuża għal bosta taħriġiet, fosthom mill-għalliema li jinqdew bid-dettat.