Ħajr

Nirringrazzjaw lis-Sa Corinne Micallef, LSA fl-Iskola Primarja Stella Maris ta’ Ħal Balzan, li għoġobha taqsam magħna u mal-għalliema xi preżentazzjonijiet minn tagħha. Dawn issibuhom fit-taqsima “Ir-Riżorsi” tat-Tieni Sena.

Nieħdu gost nisimgħu u nirċievu mingħandkom. Jekk tixtiequ tikkuntattjawna, agħmlu dan minn hawn.

Naturalment, kulma tgħaddulna jitla’ fil-blogg f’isimkom.

Grazzi.