L-Għid it-Tajjeb!

Nawgurawlkom l-Għid it-tajjeb.

David Agius Muscat, George Mifsud, David Muscat
L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti