Mużika Tradizzjonali Maltija għall-Iskejjel

Il-festival mużikali Għanafest huwa impenjat li jkompli jsaħħaħ l-apprezzament tal-mużika tradizzjonali Maltija fost it-tfal. Għalhekk nhar il-Ġimgħa, 8 ta’ Ġunju 2012, fid-9.30am l-Għanafest se jippreżenta programm speċjali ta’ għana għall-iskejjel. Dan il-programm jinkludi sessjoni interattiva mal-għannej Joey Grech (ta’ Raħal Ġdid), li se jgħanni spirtu pront fuq temi u suġġetti li jagħżlulu t-tfal stess.

Taqsima popolari oħra hija dik tad-daqq taż-żaqq u t-tanbur, fejn it-tfal jiġu mistiedna fuq il-palk biex jitħarrġu fid-daqq tat-tanbur. Se jindaqqu wkoll prejjem Maltin addattati għat-tfal.

L-istudenti huma mħeġġa jipparteċipaw. Il-programm se jkun ippreżentat minn Francesca Zarb, tfajla ta’ 17-il sena li hi magħrufa mat-tfal Maltin. Kull min jattendi jingħata materjal informattiv li jista’ jintuża għall-proġetti tal-iskola.

Ma jonqosx ukoll biljett kumplimentari għat-tliet serati tal-festival.

Ara wkoll it-tagħrif fuqha mill-paġna taċ-ċirkularijiet (Ċirkulari 94/2012).