Fehim mill-Qari u Kitba għas-6 Sena tal-Primarja

Pakkett ta’ riżorsi għall-istudenti tas-sitt sena li jindirizza l-għodod meħtieġa tal-fehim mill-qari sabiex l-istudenti jkunu kapaċi jwieġbu mistoqsijiet dwar testi varji. Dawn it-testi jservu bħala eżempju jew spunt sabiex l-istudenti jaslu biex jiktbu kitbiet bħal avviżi, istruzzjonijiet, messaġġi u djalogi. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.

Inħajru lill-għalliema biex barra milli jużaw dawn l-eżempji, joħolqu oħrajn tagħhom fuq l-istess linji u napprezzaw ħafna jekk jogħġobhom jgħadduhomlna biex jittellgħu f’isimhom fis-sit tal-Malti. Huma jistgħu jibagħtuhom lill-Uffiċjal Edukkativ inkarigat mill-Kulleġġ tagħhom fl-indirizz elettroniku li jinsab fl-ewwel paġna.

Il-Pakkett