COPE-2024

Inkomplu Naġġornaw Ruħna

COPE – Sekondarja

Kors ta’ aġġornament għall-għalliema tal-Malti fl-Iskejjel Sekondarji

 

    • It-8 ta’ April 2024, fl-Iskola Sekondarja tal-Verdala, Bormla. 
    • Id-9 ta’ April 2024, fl-Iskola Sekondarja taż-Żokrija, il-Mosta. 
    • L-10 ta’ April 2024, fl-Iskola Sekondarja tal-Karwija, Ħal Kirkop.