Iċ-Ċirkularijiet 2016 – 2017

SENA SKOLASTIKA 2016 – 2017

Iċ-ċirkularijiet kollha jinsabu fis-sit uffiċjali tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu

Id-Data: 24/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 051/2017
Iċ-Ċirkulari: Guidelines for the Setting of Classes in Years 8 and 9

Id-Data: 11/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 049/2017
Iċ-Ċirkulari: Guidelines for the Setting of Classes in English  Maltese and Maths in Year 7

Id-Data: 5/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 047/2017
Iċ-Ċirkulari: Listi ta’ kotba tal-qari bil-Malti mis-Snin Bikrin sal-aħħar tal-Primarja
Il-listi tal-kotba tal-qari

Id-Data: 5/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 046/2017
Iċ-Ċirkulari: ‘Aqra fis-Sajf’ / Summer Reading Campaign – Opening Hours of School Libraries

Id-Data: 5/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 045/2017
Iċ-Ċirkulari: Il-Kampanja ‘Aqra fis-Sajf’ 2017

Id-Data: 3/7/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 043/2017
Iċ-Ċirkulari: Little Rock People – Children’s Film Festival

Id-Data: 26/6/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 042/2017
Iċ-Ċirkulari: The Maltese Island Festival of Drama, Music, Singing and Dance 2017
Ktejjeb Informattiv

Id-Data: 14/6/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 033/2017
Iċ-Ċirkulari: Klabb Naħla fis-Sajf 2017
Applikazzjoni

Id-Data: 27/6/2017
In-Numru ta’ Referenza: DLAP 04/2017
Iċ-Ċirkulari: Extension of application period for PGCEM course
Postgraduate Certificate Course in Educational Mentoring
Information
Id-Data: 2/3/2017
In-Numru ta’ Referenza: DCM 068/2017
Iċ-Ċirkulari: Kwestjonarju online għall-għalliema fuq l-eżami annwali tal-ħdax-il sena

Id-Data: 30/1/2017
In-Numru ta’ Referenza: DCM 36/2017
Iċ-Ċirkulari: Filmati qosra mnebbħa mill-poeżiji

Id-Data: 30/1/2017
In-Numru ta’ Referenza: DCM 18/2017
Iċ-Ċirkulari: Lista ta’ kotba
Lista aġġornata ta’ kotba tal-qari bil-Malti

Id-Data: 11/1/2017
In-Numru ta’ Referenza: DCM 10/2017
Iċ-Ċirkulari: Films fuq Poeżiji fis-Sillabi tal-Malti tas-Sekondarja

Id-Data: 29/11/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 247/2016
Iċ-Ċirkulari: Linji gwida u rakkomandazzjonjiet għall-għalliema fuq xogħol tal-kitba

Id-Data: 12/11/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 236/2016
Iċ-Ċirkulari: Il-Politika Lingwistika għas-Snin Bikrin f’Malta u Għawdex

Id-Data: 9/11/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 229/2016
Iċ-Ċirkulari: Nieklu bil-Għaqal ma’ Fonzu – Riżorsi ġodda għall-Iskejjel Primarji

Id-Data: 29/11/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 247/2016
Iċ-Ċirkulari: Linji gwida u rakkomandazzjonjiet għall-għalliema fuq xogħol tal-kitba mogħti lill-istudenti tal-medja u s-sekondarja

Id-Data: 7/11/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 221/2016
Iċ-Ċirkulari: Linji gwida fuq it-tqassim tal-eżami annwali tal-Malti tal-11-il sena.

Id-Data: 25/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 195/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 195 – Il-Premju Frans Sammut 2016-2017
Informazzjoni

Applikazzjoni

Id-Data: 7/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 184/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 184 – Reading Stars – Brillantini tal-Qari
DCM 184 – Nomination – Nominazzjoni

Id-Data: 17/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 181/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 181 – Sensiela ta’ taħditiet fuq l-eżami tal-Malti taċ-ĊES – Malta

Id-Data: 17/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 182/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 182 – Sensiela ta’ taħditiet fuq l-eżami tal-Malti taċ-ĊES – Għawdex

Id-Data: 17/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 174/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 174 – Il-Programm ‘Aqra Kemm Tiflaħ’ – Insaħħu l-Libreriji tal-Klassijiet

Id-Data: 11/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 163/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 171 – L-Eżami Annwali tal-Malti tal-ħdax-il sena Frar 2017

Id-Data: 11/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 163/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 167 – Il-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Litteriżmu għas-sena 2016-2017

Id-Data: 11/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 163/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 166 – Promoturi tal-Qari _ Reading Champions

Id-Data: 11/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 163/2016
Iċ-Ċirkulari: Għodda tal-Assessjar għall-istudenti li qed jsegwu l-programm A1 tat-tagħlim tal-Malti bħala Lsien Barrani.
Formola talba għall-Password

Id-Data: 6/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 151/2016
Iċ-Ċirkulari: Festival Nazzjonali tal-Ktieb
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb

Id-Data: 5/10/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 148/2016
Iċ-Ċirkulari: DCM 148 – Jum Dun Karm – It-Tnejn 17 ta’ Ottubru 2016
DCM 148 – Hemża A
DCM 148 – Hemża B

Id-Data: 30/9/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 139/2016
Iċ-Ċirkulari: Ir-Responsabbiltajiet tal-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Malti

Id-Data: 30/9/2016
In-Numru ta’ Referenza: DCM 138/2016
Iċ-Ċirkulari: Ir-Responsabbiltajiet tal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti