Iċ-Ċirkularijiet 2012 – 2013

SENA SKOLASTIKA 2012-13

Id-Data: 24/06/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 244/2013
Is-Suġġett: ‘Hekk Aħjar’ għat-Tfal tal-Kinder u l-Ewwel Snin tal-Primarja
Iċ-Ċirkulari: Hekk Aħjar – Ġabra ta’ Kliem u Espressjonijiet Maltin għat-Tfal tas-Snin Bikrin

Id-Data: 14/06/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 229/2013
Is-Suġġett: Il-Qwiel tal-aħħar snin tal-Primarja
Iċ-Ċirkulari: Aġġornament tas-Sillabu tal-Malti (2013-2014): Il-Qwiel u l-Idjomi

Id-Data: 13/06/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 228/2013
Is-Suġġett: Kitbiet qosra fil-Primarja
Iċ-Ċirkulari: Kampjuni u Eżerċizzji ta’ Kitbiet Qosra għat-Tagħlim tal-Malti fil-Primarja

Id-Data: 10/06/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 222/2013
Is-Suġġett: Kwestjonarju fuq is-Sillabu tal-Ewwel Sena (Kompetenzi Ewlenin)
Iċ-Ċirkulari: Kwestjonarju fuq is-Sillabu tal-Malti tal-Ewwel Sena Sekondarja – Il-Programm tal-Kompetenzi Ewlenin (Livelli 4 u 5) | Kwestjonarju

Id-Data: 10/06/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 219/2013
Is-Suġġett: Il-Qwiel tal-ewwel sentejn tas-Sekondarja
Iċ-Ċirkulari: Aġġornament tas-Sillabi tal-Malti tal-Ewwel u t-Tieni Sena b’seħħ mis-sena skolastika 2013-2014: Il-Qwiel u l-Idjomi

Id-Data: 20/05/13
In-Numru ta’ Referenza: HR 97/2013
Is-Suġġett: Sejħa Interna għal għalliem/a tar-Riżorsi tal-Malti
Iċ-Ċirkulari: Is-Sejħa | Dmirijiet u Responsabbiltajiet | L-Applikazzjoni

Id-Data: 08/05/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 154/2013
Is-Suġġett: Taħdita għall-għalliema u għall-pubbliku ġenerali
Iċ-Ċirkulari: Il-vokali ‘i’ fi kliem Rumanz: etimoloġika jew tal-leħen? | Tagħrifa fuq it-taħdita

Id-Data: 11/04/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 111/2013
Is-Suġġett: Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali tal-ewwel sentejn tas-Sekondarja
Iċ-Ċirkulari: Linji Gwida għall-Eżamijiet Annwali tal-Malti tal-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja – Ġunju 2013

Id-Data: 10/04/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 110/2013
Is-Suġġett: Kors ta’ Aġġornament Volontarju fl-Ortografija
Iċ-Ċirkulari: Kors ta’ Aġġornament Volontarju: L-Ortografija tal-Malti 1

Id-Data: 17/01/13
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 13/2013
Is-Suġġett: Kors fil-Kitba bil-Malti (8)
Iċ-Ċirkulari: Iċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti f’Malta u f’Għawdex | Il-Fuljett tal-kors

Id-Data: 27/11/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 226/2012
Is-Suġġett: “Kemm kienu jitkellmu Malti differenti!” – taħdita
Iċ-Ċirkulari:  F’Palazzo Santa Sofia, l-Imdina, nhar l-1 ta’ Diċembru 2012

Id-Data: 23/11/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 223/2012
Is-Suġġett: Taħdita fuq de Soldanis fl-okkażjoni tat-300 sena minn twelidu
Iċ-Ċirkulari:  Fiċ-Ċentru tal-Kurrikulu (NCC), il-Ħamrun, nhar l-4 ta’ Diċembru 2012

Id-Data: 15/11/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 214/2012
Is-Suġġett: L-eżami ta’ nofs is-sena tal-Malti tal-1 u t-2 Form għall-istudenti tal-Programm tal-Kompetenzi Ewlenin
Iċ-Ċirkulari: Laqgħa dwar l-eżami tal-Kompetenzi Ewlenin (CCS)

Id-Data: 07/11/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 210/2012
Is-Suġġett: Suġġerimenti ta’ Novelli u Drammi għas-Sillabu tal-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja
Iċ-Ċirkulari: Novelli u drammi għall-ewwel sentejn tas-sekondarja

Id-Data: 30/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 204/2012
Is-Suġġett: Intervista lill-Professur Oliver Friggieri
Iċ-Ċirkulari: Fejn qiegħda tħabbat il-Qalb Maltija | Tagħrif fuq l-intervista

Id-Data: 29/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 200/2012
Is-Suġġett: Lista Aġġornata tal-kotba għall-Qari Supplimentari tal-Malti
Iċ-Ċirkulari: Lista tal-Qari Supplimentari fil-Primarja

Id-Data: 22/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 192/2012
Is-Suġġett: Aġġornament tas-Sillabu tat-Tieni Sena (Form 2) tas-Sekondarja
Iċ-Ċirkulari: It-Tneħħija tad-Dramm ‘Satira’ mis-Sillabu tat-Tieni Sena tas-Sekondarja

Id-Data: 18/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 188/2012
Is-Suġġett: Tqassim tar-Responsabbiltajiet tal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti
Iċ-Ċirkulari: L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

Id-Data: 11/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 172/2012
Is-Suġġett: Wirja fuq Ġan Piet Franġisk Agius de Soldanis (1712-1770)
Iċ-Ċirkulari: Wirja fil-Biblijoteka Nazzjonali, il-Belt

Id-Data: 10/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 168/2012
Is-Suġġett: Taħdita fuq il-morfoloġija verbali tal-Malti
Iċ-Ċirkulari: Taħdita minn Dr Michael Spagnol

Id-Data: 08/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 164/2012
Is-Suġġett: Jum Dun Karm – Il-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2012
Iċ-Ċirkulari: Jum Dun Karm 2012Bijografija ta’ Dun Karm

Id-Data: 08/10/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 160/2012
Is-Suġġett: It-Tqassim tal-Kartelluni u d-Diski Kompatti tal-Ferħ u Awguri
Iċ-Ċirkulari: Il-kanzunetta ta’ għeluq sninek: Ferħ u Awguri

Id-Data: 24/09/12
In-Numru ta’ Referenza: CMeLD 140/2012
Is-Suġġett: Testi Letterarji għall-Istudenti tal-Ewwel Sena tas-Sekondarja (Livelli 4 u 5) għas-sena 2012-2013 – Programm Kompetenzi Ewlenin (CCS)
Iċ-Ċirkulari: Testi letterarji għall-istudenti tal-ħiliet bażiċi