Aktar kanzunetti bil-Malti għat-tfal

Għeżież għalliema u ġenituri, ħsibna li nilqgħukom għas-sena skolastika l-ġdida b’rigal ta’ sitt kanzunetti ġodda bil-Malti għat-tfal ċkejknin. Dan huwa frott proġett ieħor bejn id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Nirringrazzjaw lilhom it-tnejn u lill-awturi u l-kompożituri tas-sitt kanzunetti.

Dawn il-kanzunetti nħadmu apposta biex jitkantaw mit-tfal fil-klassijiet mal-għalliema, u fid-djar mal-ġenituri. Fil-fatt, fil-filmat ta’ kull kanzunetta tidher żigarella bil-kliem tagħha ħalli t-tfal ikunu esposti għall-kliem miktub. Nittamaw li kemm intom kif ukoll it-tfal tagħkom tieħdu gost bihom.

Sadattant, il-kanzunetti dehru fis-sit tal-aħbarijiet newsbook u aħna qed naħdmu biex intellgħu aktar kanzunetti ħelwin bħal dawn, bil-lingwa sabiħa tagħna!

Dawn t’hawn taħt huma biss tnejn minnhom, imma l-kanzunetti ssibuhom kollha fuq l-istazzjon tal-YouTube tagħna, ilsien pajjiżi. Għalhekk tistgħu tużawhom ukoll mat-tfal mit-tablet jew mill-ismartphone.

Tista’ tara wkoll iċ-ċirkulari fuq dan il-proġett, minn hawn.

DAWN HUMA BISS TNEJN, KEMM TIEĦU IDEA. HEMM ERBGĦA OĦRA JISTENNEWK, HAWN!

Kalendarju bil-Malti għall-Primarja

Fit-8 ta’ Mejju li għadda, id-Dipartiment tal-Malti tad-Direttorat tal-Edukazzjoni flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u l-Fondazzjoni HSBC Malta nedew il-kalendarju bil-Malti għall-Primarja. It-tnedija saret fl-Iskola Primarja tal-Marsa mat-tfal u l-amministrazzjoni tal-iskola. Għaliha attendew il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Prof. Ray Fabri, u s-Sa Sarah Watkinson, Viċi Kap tal-Fondazzjoni HSBC Malta. Preżenti wkoll kien hemm il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca, James Camilleri u s-Segretarja tal-Fondazzjoni HSBC Malta, Doriette Camilleri.

Dan il-kalendarju tad-drapp tħallas mill-Fondazzjoni HSBC Malta u sar bil-għan li jkompli jissaħħaħ l-ilsien Malti ma’ wliedna sa minn età ċkejkna. Fil-fatt, tfassal apposta għal etajiet żgħar u se jgħin fit-tagħlim tal-ismijiet tal-ġranet tal-ġimgħa, tax-xhur u tal-istaġuni bil-Malti, kif ukoll fit-tagħlim tan-numri u tal-espressjonijiet Maltin li bihom niddeskrivu t-temp. Huwa riżorsa multisensorjali li għandha tgħin lit-tfal tal-primarja jitgħallmu l-Malti b’mod divertenti. Il-kalendarju joffri logħba għall-istudenti billi, ta’ kull filgħodu, jaġġornaw id-data u t-temp, malli jidħlu fil-klassi.

Il-kalendarju se jitqassam f’din is-sena skolastika u matul is-sena li ġejja lil kull klassi tal-Ewwel Sena u lil numru ta’ libreriji fl-istess skejjel. It-tir ewlieni tad-Dipartiment tal-Malti huwa li jkompli joffri riżorsi kkuluri u sbieħ, bħal dan il-kalendarju, bil-Malti lill-istudenti u l-għalliema tagħna.

Grazzi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lill-Fondazzjoni HSBC Malta tal-appoġġ tagħhom f’din l-inizjattiva.

Taqbila – għanjiet tat-tfal

taqbilaId-diska kompatta Taqbila fiha 17-il poeżija ta’ poeti Maltin magħrufa, fosthom Dun Karm, Anton Buttigieg, Karmenu Vassallo, Ġorġ Pisani u Patri Anastasju Cuschieri. Il-mużika għall-poeżiji nkitbet minn Mro Dominic Galea. Dawn imbagħad tkantaw mit-tfal tal-Kor Mirabitur immexxi minn Simone Attard.

Din is-CD qed titqassam lil kull għalliem/a tal-iskejjel primarji tal-istat mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti tul din is-sena skolastika (2013-2014) u tul is-sena li ġejja (2014-2015).

L-għalliema jistgħu jiksbu wkoll xi karti tat-taħriġ u logħob marbut mal-istess għanjiet mis-sit elettroniku qawsalla.com. Tagħrif ieħor issibu minn din iċ-ċirkulari.

Inkantaw u nisimgħu l-alfabett

Fil-paġni tal-Kinder u tal-Ewwel Sena tellajna l-alfabett Malti kantat ittra ittra mit-tfal tal-Ewwel Sena tal-Iskola Primarja ta’ Birkirkara, mill-Kulleġġ Santa Tereża.

Tistgħu tagħżlu l-ittri li tkunu qed tgħallmu lit-tfal tagħkom billi tidħlu fl-istazzjon il-ġdid tagħna tal-YouTube, ilsien pajjiżi, ħalli t-tfal ikantawhom u b’hekk  jitgħallmu l-ittri kollha b’mod divertenti. Għal kull ittra ssibu wkoll storja qasira moqrija.

Il-kanzunetti, il-mużika tagħhom, u l-istejjer huma xogħol l-għalliema Graziella Micallef li għandha esperjenza twila fit-tagħlim tal-Ewwel Sena. Bħalissa s-Sa Micallef qed tgħallem fl-Iskola Primarja ta’ Birkirkara. It-tfal li jidhru fil-filmati huma mill-klassi tagħha.

Il-produzzjoni viżiva ħa ħsiebha s-Sur Mario Demanuele.