Films oriġinali mnebbħa mill-poeżiji tas-Sekondarja

Ftit tal-jiem oħra, l-għalliema tal-Malti u l-istudenti tal-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja se jkunu jistgħu jaraw fuq l-iskrins tal-kompjuters tagħhom u l-bords interattivi films qosra mnebbħa mill-poeżiji li hemm fis-sillabu tal-Malti. Dan kollu sar possibbli bis-saħħa ta’ proġett innovattiv li għaddej bejn l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST u l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Nirringrazzjaw lill-istudenti tal-Midja tal-Istitut tal-Arti u d-Disinn, lil-lettur tagħhom Ian Attard, lid-Direttur tal-Istitut Stephen Vella u lill-Assistenti Diretturi Melanie Mizzi u Mark Theuma tas-sehem tagħhom.

Jekk intom interessati f’dan il-proġett, iktbu lill-Uffiċjal Edukattiv David Muscat. Sadattant, tistgħu taraw b’għajnejkom stess x’inhu jsir billi ssegwu, minn hawn taħt, iż-żewġ siltiet mill-ewwel żewġ poeżiji li qed naħdmu fuqhom.

L-ewwel film imnebbaħ mill-poeżija ‘Il-Barri’ ta’ Ġorġ Pisani
 

It-tieni film imnebbaħ mill-poeżija ‘Wied Qirda’ ta’ Dun Karm

Poeżiji drammatizzati

Inroddu ħajr lill-poeta, drammaturgu u għalliem Mario Azzopardi tal-poeżiji drammatizzati li qed joħloq għall-għalliema u l-istudenti tal-Ewwel u t-Tieni Sena tas-Sekondarja. Prosit tassew!

L-ewwel tliet poeżiji drammatizzati qegħdin fil-paġna tal-Ewwel Sena. Tistgħu tużawhom mal-istudenti waqt il-lezzjonijiet tal-Malti.

Fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu ntellgħu aktar riżorsi bħal dawn.