Tnedija ta’ ‘cartoons’ bil-Malti

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Jannar 2015, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta u l-għaqda volontarja Write Deal Association se jniedu żewġ cartoons sbieħ bil-Malti: Is-Sbejħa Rieqda u Il-Ħwejjeġ Ġodda tal-Imperatur.

Dawn imbagħad se jkunu jistgħu jintużaw b’xejn fl-iskejjel primarji tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti biex jitgawdew mit-tfal u jitgħallmu mill-messaġġ tagħhom. Se jkunu aċċessibbli wkoll mill-istazzjon tagħna tal-YouTube ‘ilsien pajjiżi’.

It-tnedija se ssir fil-Palazz tal-Verdala, ir-Rabat, u tibda fl-10 ta’ filgħodu. Għaldaqstant, nistiednu lill-kapijiet tal-iskejjel biex jinfurmaw lill-ġenituri ħalli jattendu għal din it-tnedija ma’ wliedhom. Minħabba li l-postijiet huma limitati, importanti li dawk il-ġenituri interessati jibagħtu ittra elettronika f’dan l-indirizz biex jibbukkjaw il-post/ijiet tagħhom. Fil-messaġġ importanti li jindikaw kemm se jkunu nies, bit-tfal inklużi. Qed jintlaqgħu l-ewwel 150 li jirreġistraw posthom. Id-dħul huwa b’xejn.

Din l-attività qed issir bil-patroċinju tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca.

Minn hawn tista’ tara ċ-ċirkulari ta’ din l-attività.

Jum Dun Karm 2014

Il-Ġimgħa 17 ta’ Ottubru 2014, id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kumitat Festi Nazzjonali se jorganizzaw korteo u ċerimonja kommemorattiva f’ġieħ Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali. L-attività tibda fid-9.30am. F’dal-ħin l-istudenti u l-għalliema ta’ skejjel primarji u sekondarji differenti jinġabru ħdejn l-Iskola Primarja tal-Furjana, u minn hemm jibda miexi l-korteo sa ħdejn il-monument ta’ Dun Karm.

Hawnhekk jinqraw xi poeżiji ta’ Dun Karm u jitqiegħdu wkoll bukketti tal-fjuri minn kull skola li tattendi. Il-kantanta Doreen Galea se tkanta żewġ poeżiji ta’ Dun Karm, immużikati mill-Mro Dominic Galea. L-attività għandha tieħu madwar siegħa. Il-preżentazzjoni tal-għodwa se tkun f’idejn is-Sur Alan Saliba, Kap tad-Dipartiment tal-Malti.

Il-kapijiet tal-iskejjel li jogħġobhom jibagħtu rappreżentazzjoni mill-iskejjel tagħhom huma mitlubin jiktbu lill-Uffiċjal Edukattiv David Agius-Muscat u jingħatalhom it-tagħrif tal-programm.

Infakkrukom li f’dan is-sit stess issibu preżentazzjoni (ppt) b’ritratti mill-ħajja ta’ Dun Karm. Issibu wkoll l-Innu ta’ Filgħodu (Reġa’ sebaħ ja Mulejja…) miktub minn Dun Karm, b’mużika tas-Surmast Ġużeppi Caruana. Hemm verżjoni kantata minn Doreen Galea, u verżjoni strumentali, biex ikantaw magħha t-tfal. Inħeġġu lill-għalliema tal-Primarja jkantaw dan l-innu kull filgħodu fil-klassijiet tagħhom.

Tagħmlu tajjeb li f’Jum Dun Karm taraw li l-iskola tagħkom tfakkar lill-Poeta Nazzjonali kif jixraq, billi waqt il-laqgħa ta’ filgħodu tinqara l-bijografija tiegħu u xi poeżiji minn tiegħu. Bħal kull sena, nistednuk biex jekk l-iskola tiegħek torganizza xi attività f’ġieħ Dun Karm tibagħtilna xi ritratti u kitba qasira fuqha biex jittellgħu fis-sit tagħna.

Iċ-ċirkulari maħruġa għall-iskejjel issibha minn hawn. Ara wkoll l-album tal-avveniment.

Kalendarju bil-Malti għall-Primarja

Fit-8 ta’ Mejju li għadda, id-Dipartiment tal-Malti tad-Direttorat tal-Edukazzjoni flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u l-Fondazzjoni HSBC Malta nedew il-kalendarju bil-Malti għall-Primarja. It-tnedija saret fl-Iskola Primarja tal-Marsa mat-tfal u l-amministrazzjoni tal-iskola. Għaliha attendew il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, il-Prof. Ray Fabri, u s-Sa Sarah Watkinson, Viċi Kap tal-Fondazzjoni HSBC Malta. Preżenti wkoll kien hemm il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Ġorġ Preca, James Camilleri u s-Segretarja tal-Fondazzjoni HSBC Malta, Doriette Camilleri.

Dan il-kalendarju tad-drapp tħallas mill-Fondazzjoni HSBC Malta u sar bil-għan li jkompli jissaħħaħ l-ilsien Malti ma’ wliedna sa minn età ċkejkna. Fil-fatt, tfassal apposta għal etajiet żgħar u se jgħin fit-tagħlim tal-ismijiet tal-ġranet tal-ġimgħa, tax-xhur u tal-istaġuni bil-Malti, kif ukoll fit-tagħlim tan-numri u tal-espressjonijiet Maltin li bihom niddeskrivu t-temp. Huwa riżorsa multisensorjali li għandha tgħin lit-tfal tal-primarja jitgħallmu l-Malti b’mod divertenti. Il-kalendarju joffri logħba għall-istudenti billi, ta’ kull filgħodu, jaġġornaw id-data u t-temp, malli jidħlu fil-klassi.

Il-kalendarju se jitqassam f’din is-sena skolastika u matul is-sena li ġejja lil kull klassi tal-Ewwel Sena u lil numru ta’ libreriji fl-istess skejjel. It-tir ewlieni tad-Dipartiment tal-Malti huwa li jkompli joffri riżorsi kkuluri u sbieħ, bħal dan il-kalendarju, bil-Malti lill-istudenti u l-għalliema tagħna.

Grazzi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lill-Fondazzjoni HSBC Malta tal-appoġġ tagħhom f’din l-inizjattiva.

Taħdita fuq l-ortografija għall-għalliema

Fit-2 ta’ Mejju ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu (NCC), il-Ħamrun, id-Dipartiment tal-Malti tad-Direttorat tal-Edukazzjoni u l-Akkademja tal-Malti tellgħu taħdita interessanti għall-għalliema tal-Primarja u s-Sekondarja fuq l-ortografija ta’ lsienna.

Il-kelliem kien Dr George Farrugia, lettur tal-Malti fl-Università u l-Viċi President tal-Akkademja. Huwa tkellem fuq il-prinċipji ewlenin tal-ortografija u wieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-għalliema preżenti.

Nirringrazzjaw lill-Akkademja tal-Malti li qiegħda tagħtina l-appoġġ kontinwu tagħha u nirringrazzjaw lill-għalliema li attendew. Taħditiet bħal dawn jgħinuna nibqgħu aġġornati fuq is-suġġett li ngħallmu u jfakkruna kemm aħna, bħala edukaturi, għandna nkunu dejjem attenti biex nagħtu tagħrif preċiż lill-istudenti li ngħallmu.