Ċerimonja tal-Premjazzjoni tal-Premju Frans Sammut 2015

Premju F Sammut 2015Il-Premju Frans Sammut jingħata bħala rikonoxximent lil individwi u/jew iskejjel li jaħdmu biex jissaħħaħ, jixtered u jitjieb l-użu tal-Malti fl-iskejjel, fost l-istudenti, l-edukaturi u l-ġenituri.

Dawk l-iskejjel li jużaw il-Malti tajjeb fir-rutina ta’ kuljum, ngħidu aħna, fiċ-ċirkolarijiet, is-sinjali u t-tabelli tal-iskola, fis-sit elettroniku u r-rivista tagħhom, fil-laqgħat u l-attivitajiet soċjokulturali li jagħmlu (bħal Jum il-Premjazzjoni) u f’attivitajiet u ċirkostanzi oħrajn jistgħu japplikaw jew jiġu nnominati.

L-ittra ta’ applikazzjoni jew nomina, bil-lista tal-attivitajiet li għamlet l-iskola jew il-persuna u kull materjal utli li jsostni n-nomina, għandha tintbagħat lis-Sa Josephine Borg – josephine.d.borg@gov.mt jew inkella bil-posta fl-indirizz – L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana VLT 2000 sa mhux aktar tard mill-11 ta’ Novembru 2015.

Għall-Premju l-iskejjel jistgħu jinnominaw kemm persuni individwali (Kategorija A) kif ukoll l- iskola tagħhom (Kategorija Ċ). L-ewwel premju huwa ta’ €1,500, it-tieni ta’ €1,000 u t-tielet ta’ €500.

Ikklikkja hawn biex tara r-Regoli u l-Linji Gwida.

Tliet taħditiet interessanti

Fuq stedina tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, se jkollna fostna lill-Prof. John Simpson li għall-aħħar 20 sena kien l-Editur Ewlieni tal-Oxford English Dictionary.

Il-Professur Simpson se jagħmel 3 taħditiet pubbliċi, li għalihom mistieden kulħadd:

It-Tnejn, 16 ta’ Marzu
The OED: a short history of an institution

L-Erbgħa, 18 ta’ Marzu
From paper to electronic dictionaries: is it merely a change of media?

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu
A new dictionary of Maltese: what are the issues?

It-taħditiet kollha se jsiru Dar l-Ewropa, 254 Triq San Pawl, il-Belt, mis-6.30pm sat-8.30pm.

Iż-żjara ta’ akkademiku ta’ dan il-kalibru, li mexxa l-bidla tal-Oxford English Dictionary mid‑dizzjunarju stampat għad-dizzjunarju elettroniku, għandha tkunilna mhux biss għajn ta’ tagħrif imma wkoll ispirazzjoni biex il-Malti wkoll jasal biex ikollu dizzjunarju elettroniku.

L-istedina miftuħa għall-pubbliku kollu.

 

Tnedija ta’ ‘cartoons’ bil-Malti

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Jannar 2015, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta u l-għaqda volontarja Write Deal Association se jniedu żewġ cartoons sbieħ bil-Malti: Is-Sbejħa Rieqda u Il-Ħwejjeġ Ġodda tal-Imperatur.

Dawn imbagħad se jkunu jistgħu jintużaw b’xejn fl-iskejjel primarji tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti biex jitgawdew mit-tfal u jitgħallmu mill-messaġġ tagħhom. Se jkunu aċċessibbli wkoll mill-istazzjon tagħna tal-YouTube ‘ilsien pajjiżi’.

It-tnedija se ssir fil-Palazz tal-Verdala, ir-Rabat, u tibda fl-10 ta’ filgħodu. Għaldaqstant, nistiednu lill-kapijiet tal-iskejjel biex jinfurmaw lill-ġenituri ħalli jattendu għal din it-tnedija ma’ wliedhom. Minħabba li l-postijiet huma limitati, importanti li dawk il-ġenituri interessati jibagħtu ittra elettronika f’dan l-indirizz biex jibbukkjaw il-post/ijiet tagħhom. Fil-messaġġ importanti li jindikaw kemm se jkunu nies, bit-tfal inklużi. Qed jintlaqgħu l-ewwel 150 li jirreġistraw posthom. Id-dħul huwa b’xejn.

Din l-attività qed issir bil-patroċinju tal-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca.

Minn hawn tista’ tara ċ-ċirkulari ta’ din l-attività.

Jum Dun Karm 2014

Il-Ġimgħa 17 ta’ Ottubru 2014, id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kumitat Festi Nazzjonali se jorganizzaw korteo u ċerimonja kommemorattiva f’ġieħ Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali. L-attività tibda fid-9.30am. F’dal-ħin l-istudenti u l-għalliema ta’ skejjel primarji u sekondarji differenti jinġabru ħdejn l-Iskola Primarja tal-Furjana, u minn hemm jibda miexi l-korteo sa ħdejn il-monument ta’ Dun Karm.

Hawnhekk jinqraw xi poeżiji ta’ Dun Karm u jitqiegħdu wkoll bukketti tal-fjuri minn kull skola li tattendi. Il-kantanta Doreen Galea se tkanta żewġ poeżiji ta’ Dun Karm, immużikati mill-Mro Dominic Galea. L-attività għandha tieħu madwar siegħa. Il-preżentazzjoni tal-għodwa se tkun f’idejn is-Sur Alan Saliba, Kap tad-Dipartiment tal-Malti.

Il-kapijiet tal-iskejjel li jogħġobhom jibagħtu rappreżentazzjoni mill-iskejjel tagħhom huma mitlubin jiktbu lill-Uffiċjal Edukattiv David Agius-Muscat u jingħatalhom it-tagħrif tal-programm.

Infakkrukom li f’dan is-sit stess issibu preżentazzjoni (ppt) b’ritratti mill-ħajja ta’ Dun Karm. Issibu wkoll l-Innu ta’ Filgħodu (Reġa’ sebaħ ja Mulejja…) miktub minn Dun Karm, b’mużika tas-Surmast Ġużeppi Caruana. Hemm verżjoni kantata minn Doreen Galea, u verżjoni strumentali, biex ikantaw magħha t-tfal. Inħeġġu lill-għalliema tal-Primarja jkantaw dan l-innu kull filgħodu fil-klassijiet tagħhom.

Tagħmlu tajjeb li f’Jum Dun Karm taraw li l-iskola tagħkom tfakkar lill-Poeta Nazzjonali kif jixraq, billi waqt il-laqgħa ta’ filgħodu tinqara l-bijografija tiegħu u xi poeżiji minn tiegħu. Bħal kull sena, nistednuk biex jekk l-iskola tiegħek torganizza xi attività f’ġieħ Dun Karm tibagħtilna xi ritratti u kitba qasira fuqha biex jittellgħu fis-sit tagħna.