Il-Bank tar-Riżorsi tal-Malti

Nagħtikom merħba f’dan il-blogg tal-Malti. Konna ilna naħsbu biex noħolqu din l-għodda elettronika għalikom l-għalliema tal-primarja biex mhux biss tkunu informati bl-aħħar tagħrif fuq dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Malti, imma jkollkom ukoll riżorsi differenti biex tieħdu ideat minnhom u tużawhom fil-klassijiet tagħkom.

Huwa għalhekk li ddeċidejna li nsemmu dan il-blogg “Il-Bank tar-Riżorsi tal-Malti”. Ir-riżorsi ssibhom mill-menù ta’ fuq u mit-taqsimiet tal-ġenb.

Imma ma nistgħux nibnu bank ta’ riżorsi jekk inti wkoll ma tagħtix sehmek. Jekk għandek xi materjal li tixtieq taqsmu magħna, nitolbuk tgħaddihulna, u jidher f’ismek. Iktar ma jkollna materjal, iktar ikollna riżorsi differenti li nkunu nistgħu nużawhom mal-istudenti ta’ livelli differenti.

Jekk għandek xi kumment jew tixtieq tiltaqa’ magħna, iktbilna.

David Agius Muscat
Uffiċjal tal-Edukazzjoni għall-Malti

Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu
Triq Sarria
Il-Furjana FRN 1460

Tel. (+356) 2558 7101