L-Għid it-Tajjeb!

Nawguraw l-Għid it-tajjeb lill-għalliema kollha.

George Mifsud, David Agius Muscat, David Muscat
L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

chezus.com