Mill-5 sas-6 Sena Primarja

Mis-sena skolastika 2019 – 2020

Dokument (Excel Sheet) għaż-żamma tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu. 

Riżorsa li l-għalliema jistgħu jużaw, għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu fir-4, fil-5 u fis-6 Sena tal-Primarja. 

Gwida għall-użu tad-Dokument mill-Għalliema

Agħżel id-dokument (Spreadsheet) tal-klassi li tgħallem. 

F’każ ta’ diffikultà dwar il-mili tal-marki f’dawn id-dokumenti tistgħu tikkuntattjaw lill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti fuq 2598 2927.

 

Il-Kriterji tal-Assessjar għall-5 sas-6 Sena (Primarja)


Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi

L-linja gwida li fuqha għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali.