Is-7 Sena Medja

Mis-sena skolastika 2020 – 2021

Il-Kriterji tal-Assessjar – Is-7 Sena (Medja)

Il-Kriterji tal-Assessjar – Is-7 Sena  (Medja) – Kompetenzi Ewlenin (CCP)


Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali. 


Termini Letterarji

Din il‑lista tindika t‑termini letterarji li l‑istudenti huma mistennija jkunu jafu meta jersqu għall‑assessjar kontinwu u għall-eżami. It‑termini qed jitqassmu fuq is‑snin kollha tas‑sekondarja għal skop ta’ assessjar u biex l‑istudenti jkunu jafu liema termini jistgħu jiġu mistoqsija fuqhom .


 


 


Linji Gwida għall-Eżami Annwali tal-Malti u tal-Malti bħala Lingwa Barranija minn Ġunju 2020

 


Kriterji tal-Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 1


 

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 1

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 2

Assessjar Kontinwu tal-Malti bħala Lingwa Barranija – Rotta 3

Tqassim tal-Ammonti ta’ Kliem għat-Testi – Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Il-linji gwida li fuqhom għandhom jimxu l-għalliema biex ifasslu u jħarrġu lill-istudenti tagħhom għall-Assessjar Kontinwu. Dan it-tqassim se jintuża wkoll għall-Eżamijiet Annwali. 

 

Assessjar Summattiv tal-Malti bħala Lingwa Barranija