Assessjar Annwali (Pilota) LIVELL 5 – Induction – Il-Malti bħala Lingwa Barranija

Dan l-assessjar huwa mibni fuq il-QKERL (Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi), b’rabta mal-programm tal-Induction u jibbaża fuq Il-Kisbiet Mit-Tagħlim tal-Ħiliet tal-Malti Bħala Lingwa Barranija, Livell 5, li jiffoka fuq l-erba’ ħiliet prinċipali: It-Taħdit, is-Smigħ, il-Qari u l-Kitba. L-għan tiegħu huwa maħsub għal studenti li għadhom fil-bidu tal-proċess fit-tagħlim tal-Malti, u li allura l-lingwa Maltija hija ġdida għalihom.

Karta Pilota – Malti bħala Lingwa Barranija – Induction (2022) L-Iskema tal-Marki – Karta Pilota – Malti bħala Lingwa Barranija – Induction (2022)