L-annimali għall-kinder u l-ewwel sena

Tellajna xi riżorsi biex tużawhom fil-klassi fuq il-bord interattiv. Għandkom l-aktar annimali popolari mat-tfal – kemm dawk li nsibu madwarna, kif ukoll dawk li narawhom fuq it-televixin. Qegħdin maqsumin f’sillabi biex it-tfal jitgħallmu jaqrawhom sew.

Il-preżentazzjonijiet tal-annimali tistgħu ssibuhom fit-taqsima tal-kinder u fit-taqsima tal-ewwel sena tal-primarja, flimkien ma’ riżorsi oħrajn.