Attività Letterarja

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Marzu, il-komunità tal-Iskola Primarja ta’ Ħal Safi fi ħdan il-Kulleġġ San Benedittu, laqgħet fostha l-membri tal-Għaqda Poeti Maltin. L-Iskola u l-Għaqda tellgħu flimkien attività letterarja biex ifakkru l-ħamsin sena mill-mewt tal-Poeta Anastasju Cuschieri, magħruf  kemm bħala l-Poeta tal-Madonna kif ukoll tal-Ilsien Malti. Mistiedna għal din l-attività kien hemm il-ġenituri u l-ħbieb tal-iskola li għandhom għal qalbhom il-letteratura Maltija.

Il-President tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Charles Magro fetaħ din l-attività. L-istudenti tar-raba’ u l-ħames sena qraw u animaw diversi poeżiji mill-antoloġija ta’ Patri Anastasju. It-tfal qraw ukoll siltiet ta’ riċerka li għamlu fuq dan il-poeta Malti. Is-Segretarju tal-Għaqda, is-Sur Salvu Sammut qasam mat-tfal informazzjoni fuq il-ħajja tal-poeta, filwaqt li l-Assistenta Kap tal-Iskola, is-Sa Bernardette Mercieca spjegat il-benefiċċji tal-poeżija fl-iżvilupp letterarju tat-tfal. Din l-attività kienet parti integrali mill-Pjan għall-Iżvilupp tal-Iskola li qed jiffoka fuq il-kompetenzi tal-lingwi fost il-komunità skolastika.

Għal tagħrif ieħor fuq Patri Anastasju Cuschieri ara din il-kartolina, il-bijografija tiegħu, u s-sit tal-anniversarju