Aġġornament tas-Sillabu tal-Grammatika għall-Għaxar Sena (Form 4)

B’effett minn Settembru 2018, se jitnaqqsu xi aspetti tal-grammatika. (Ċirkulari – DLAP 161/2018)

Dan it-tnaqqis qed isir biex ikun hemm aktar ħin iddedikat għal aspetti oħra tal-lingwa, fosthom il-kitba u l-letteratura. L-għalliema huma mħeġġa biex jaġġornaw l-iskemi ta’ xogħol tagħhom biex jirriflettu dan l-aġġornament.

L-aspetti li se jitnaqqsu huma dawn:
1. Il-mekkaniżmi tranżizzjonali (parti minn kapitlu 22)
2. Il-konkordja, il-komplimenti tal-verb u xi kelmiet li jagħmluha ta’ verbi (kapitlu 26)
3. It-tempijiet komposti u verbi awżiljari (kapitlu 27)

Għalhekk l-aspetti li se jibqgħu fis-sillabu u jkunu mgħallma huma dawn:
1. Il-konġunzjonijet (parti minn kapitlu 22)
2. L-avverbju (kapitlu 23)
3. L-aspetti Rumanzi u Ingliżi tal-kitba (kapitlu 24)
4. Il-verb b’tifsirtu (kapitlu 25)
5. Il-Punteġġjatura u s-sentenza (kapitlu 28)

Min ikollu bżonn xi kjarifika fuq dawn l-aġġornamenti jista’ jkellem lill-Kap tad-Dipartiment jew lill-Uffiċjal Edukattiv tal-Kulleġġ tiegħu.