Riżorsi marbutin mal-Ordni Alfabetika għas-Sitt Sena skont is-Sillabu l-Ġdid tal-Primarja

Sett ta’ riżorsi li jinkludu preżentazzjonijiet u riżorsi interattivi. Dawn ir-riżorsi jkopru l-kisba K10 tal-Qari tas-sillabu l-ġdid tas-Sitt Sena tal-Primarja. Nirringrazzjaw lil Josette Baldacchino li ħejjiet dawn ir-riżorsi.